Autism Expertise Center & Academy Sebiha Unal (AECSU-AASU)

center & academy for autism and positive psychology

AVG-privacy policy

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het Autisme Expertise Centrum & Academy (AECSU-AASU) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het Autisme Expertise Centrum & Academy, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Autisme Expertise Centrum & Academy verstrekt.

Het Autisme Expertise Centrum & Academy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

Waarom het Autisme Expertise Centrum & Academy gegevens nodig heeft:

Autisme Expertise Centrum & Academy verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan het Autisme Expertise Centrum & Academy uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Het Autisme Expertise Centrum & Academy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Het Autisme Expertise Centrum & Academy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van het Autisme Expertise Centrum & Academy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. het Autisme Expertise Centrum & Academy gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar autismecentrum@sebihaunal.com. Het Autisme Expertise Centrum & Academy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Het Autisme Expertise Centrum & Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het Autisme Expertise Centrum & Academy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het Autisme Expertise Centrum & Academy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met: 

Het Autisme Expertise Centrum & Academy via

e-mail:

autismecentrum@sebihaunal.com

autismeacademy@sebihaunal.com

telefoon:

085-2460302