Autism Expertise Center & Academy Sebiha Unal (AECSU-AASU)

center & academy for autism and positive psychology

Tijdens mijn werk en onderzoeken heb ik veel meegemaakt en gezien in positieve maar helaas ook in negatieve zin met soms fatale gevolgen. Ik wil deze ervaringen graag met jullie delen zodat er meer begrip en een andere kijk komt rondom autisme. Met zijn allen moeten we ervoor zorgen dat het taboe rondom autisme verdwijnt. Acceptatie en respect voor diversiteit! Met de juiste handvaten en een andere kijk gaat dit ook zeker lukken. Ik hoop dat jullie na het lezen van deze verhalen empathie kunnen tonen voor alle mensen die te maken hebben met autisme.

Het verhaal van de jongen met autisme welke de vingertop van zijn meester afsneed

 

 

“Nee, daar valt niets meer aan te doen, het is een gestoord kind” zei de directeur van de school nadat ik vroeg naar het jongetje dat was uitgestoten en mij opviel omdat hij “anders” was.

Deze jongen had de vingertop van zijn meester afgesneden en sindsdien zat hij helemaal alleen achter in de klas. Er werd niet uitgezocht of nagedacht over de oorzaak van het gedrag. Het kind werd alleen gelaten en kreeg dan ook een negatieve behandeling en werd in het onwetende gelaten.

Ik deed dit niet en ging met dit jongetje aan het werk, het kostte tijd maar het resultaat was mooi. De oorzaak van dit gedrag werd helder en het kind ontplooide zich. Dit kind had een groot talent voor tekenen en liet dit maanden later zien nadat hij hiervoor de gelegenheid had gekregen.

 

Dit is een waargebeurd verhaal in Turkije die ik tijdens mijn onderzoeken heb meegemaakt. In mijn boek “een positieve kijk op autisme” is dit verhaal uitgebreid na te lezen.

 

Mensen met autisme kunnen positief evolueren voor zover hun leerdoelen aangepast zijn aan hun noden en mogelijkheden. Het is daarom ook van belang dat we verschillen erkennen en respecteren. In plaats van ons te focussen op de zwakke kanten ons meer bezig te houden met de talenten, want met een juiste benadering en de nodige hulpmiddelen zullen deze zeker te zien zijn.

De talenten zouden op een hele jonge leeftijd al aanwezig kunnen zijn. Deze talenten zijn echter geïsoleerde vaardigheden en bovendien zijn ze niet altijd functioneel.

Mensen met autisme kunnen op een hele bijzondere manier ook uit hun hoofd zeer moeilijke en complexe beredeneringen maken bijv. namen van plaatsen of personen onthouden, terwijl deze vaardigheden niet belangrijk zijn in hun dagelijks leven. Respecteer daarom elk individu denk na en zoek de oorzaak van het gedrag.

 

Geef mensen met autisme zonder een vooroordeel te hebben de gelegenheid om zich te ontplooien..

Het verhaal van het jongetje dat zich "letterlijk" tussen de jassen ophing

 

 

“Ga je maar tussen de jassen hangen’’ had de juf van de klas tegen het jongetje met autisme gezegd.

Het jongetje liep naar de gang en hing zich ‘letterlijk’ op tussen de jassen. Even later werd het jongetje bewusteloos gevonden aan de kapstok en overleed onderweg naar het ziekenhuis....

Dit artikel las ik jaren geleden in de krant, een gebeurtenis dat op school had plaatsgevonden. Een foute communicatie met een fataal gevolg.

 

Dit is een voorbeeld waaruit blijkt hoe belangrijk communicatie nu is bij autisme. Een juiste communicatie is zo ontzettend BELANGRIJK!!

Gisteren maakte ik ‘weer’ een situatie mee in een thuissituatie van een cliënt met een fataal gevolg door weer een foute communicatie.

Ik maak veel mee dat ouders/leerkrachten en andere professionals niet juist communiceren tegenover mensen met autisme en dan verwachten dat de persoon met autisme het maar moet ‘nakomen’ of ‘begrijpen’.

 

Nee, het ligt niet aan de persoon met autisme, die begrijpt de situatie op dat moment niet. ‘Wij’ degenen in communicatie met de persoon met autisme moeten ‘juist’ communiceren en rekening houden met de persoon die gewoon ‘anders’ is. Net zoals we accepteren dat de hersenen van een vrouw en man anders werken moeten we accepteren dat bij iemand met autisme ook de hersenen ‘anders’ werken.

 

Toon a.u.b. begrip en accepteer het ‘autisme’ daar begint alles mee. Weet hoe te communiceren met iemand met autisme vooral als professional! Straal de rust uit, communiceer juist en positief. Zie niet alleen hetgeen waar iemand met autisme wat minder goed in is, maar draai het om en zie ook de talenten en interesses.

Met een juiste en positieve communicatie komen we veel verder.