Autism Expertise Center & Academy Sebiha Unal (AECSU-AASU)

center & academy for autism and positive psychology

Autisme Expertise Centrum en Academy locatie Nederland gevestigd in het medisch centrum Sionsberg (AECSU-AASU) biedt als dienstverlening:

begeleiding

psycho-educatie

dagbesteding (talentenklassen)

relatietherapie

behandelgroep (opbouw sociale  contacten)

SKJ geaccrediteerde cursussen (Positive Mind methodiek)

opleiding tot Positive Mind Autism Coach (PMAC) 

English-Nederlands-Türkçe

Autism Expertise Center Sebiha Unal (AECSU) offers assistance to people with autism from 3 locations (Turkey, Belgium, Netherlands) with diagnostics, counselling, psycho-education, education.

Sebiha Unal, "Every person with autism is unique with his own characteristics".

We attach with our team consisting of Positive Mind Autism Coaches (PMAC) trained by our Autism Academy (AASU) therefore also value first to know the person versus us as own individual and not from the general characteristics of autism. The positive Mind methodology developed by dr. Sebiha Unal, is a method of positive psychology, with the emphasis on talents and interests. From this positive approach, talents have an important role to play when we are talking about good looks.

Sebiha Unal, "Someone with autism at normal/gifted level will be able to show his talents when he/she feels comfortable. A situation in which someone with autism will not feel at ease is in an over-stimulation, which can be caused by a certain colour, sound or odour. In the social interaction with other people it could also go wrong, which could also be a reflection of over-stimulation. This can therefore express itself in inappropriate behaviour as it is being appointed. Someone with autism can have exceptional skills in different areas, provided he/she has the opportunity to do so. It is important to give the person with autism the opportunity to develop their understanding and proper intercourse and not only to see what is less good for someone with autism.

Autisme Expertise Centrum Sebiha Unal (AECSU) biedt vanuit 3 locaties hulpverlening (België, Turkije, Nederland) met diagnostiek, begeleiding, psycho-educatie, dagbesteding) aan mensen met autisme.

Sebiha Unal: "Ieder persoon met autisme is uniek met zijn eigen kenmerken".

Wij hechten met ons team dat bestaat uit Positive Mind Autism Coaches (PMAC) welke opgeleid zijn door onze Autisme Academy (AASU) daarom ook waarde eerst de persoon tegenover ons te kennen als eigen individu en niet vanuit de algemene kenmerken van autisme. De door dr. Sebiha Unal ontwikkelde Positive Mind methodiek is een werkwijze vanuit de positieve psychologie waarbij de nadruk ligt op talenten en interesses. Vanuit deze positieve benadering hebben talenten een belangrijke rol wanneer we het hebben over het goede eruit halen.

Sebiha Unal:Iemand met autisme op normaal/begaafd niveau zal zijn talenten  kunnen laten zien wanneer hij/zij zich op zijn gemak voelt. Een toestand waarbij iemand met autisme zich niet op zijn gemak zal voelen is bij een overprikkeling, deze kan ontstaan door een bepaalde kleur, geluid of een geur.In de sociale interactie met andere mensen zou het ook mis kunnen gaan, waardoor ook weer sprake kan zijn van overprikkeling. Dit kan zich dan ook uiten in ongepast gedrag zoals dit word benoemd. Iemand met autisme kan op verschillende gebieden uitzonderlijke vaardigheden vertonen mits  hij/zij hiervoor de gelegenheid krijgt. Belangrijk is de persoon met autisme de gelegenheid te geven door begrip en juiste omgang zich te ontplooien en hierbij niet alleen hetgeen te zien  waar iemand met autisme minder goed in is”.

 

Otizm uzmanlık merkezi Sebiha Ünal (AECSU) otizmli kişilere yardım sağlamaktadır (teşhis, tedavi, danışmanlık, psiko-eğitim).

Doç. dr. Sebiha Ünal: "otistik olan her kişi kendi özellikleri ile benzersizdir". Otizm Akademimiz (AASU) tarafından eğitilmiş Positive Mind Autism Koçlarından oluşan ekibimiz ile tedavi ve eğitimlerimizi sürdürmekteyiz.

Pozitif Mind yöntemi doç.dr. Sebiha Ünal tarafından geliştirilen pozitif psikoloji ile yetenekleri ve ilgi alanını vurgulayarak yapılan bir tedavi şeklidir.

Doç.dr. Sebiha Ünal: "normal ve yüksek zekalı otistik bir kişi kendini rahat hissettigi zaman yeteneklerini göstermesi mümkün olacak. Otistik olan birinin kendini rahat hissedemeyecegi durumlara belirli bir renk, ses veya koku neden olabilir. Diğer insanlarla sosyal etkileşiminde de problem olabilir. Bu nedenle, uygunsuz davranışlarla otizmli kişi kendini ifade edebilir. Otistik birinin farklı alanlarda olağanüstü becerileri olabilir, tabi bunu gösterebilmesi için fırsat verilmesi koşuluyla. Önemli olan otizmli kişiye karsı anlayışli, sabirli davranp doğru iletisimi kurmak.  

 

Autisme Expertise Centrum en Academy locatie België gevestigd in Antwerpen biedt als dienstverlening:

diagnostiek

begeleiding

psycho-educatie

psychische hulpverlening

relatietherapie 

cursussen (Positive Mind methodiek)

opleiding tot Positive Mind Autism Coach (PMAC)  

Otizm Uzmanlık Merkezi Sebiha Ünal (TR)

Otizm Uzmanlık Merkezi Sebiha Unal Türkiye

Otizm Uzmanlık Merkezi Sebiha Unal Türkiye

Otizm Uzmanlık Merkezi Sebiha Unal Türkiye

Otizm Uzmanlık Merkezimizin Türkiye şubesinde verilen tedavi ve eğitimler:

psikolojik tedavi

psiko-eğitim 

ilişki terapisi

otizm uzmanlık eğitimi (Positive Mind Autism Coach)

 

 

Naam*
E-mailadres*
Onderwerp*
Bericht*